top of page

Nhà Máy Luyện Than Cốc-Kinh Môn Hải Dương.

Chủ đầu tư :Tập Đoàn Hòa Phát.
Client: Hoa Phat Group
Quy mô nhà máy với hai hệ đường ống tập khí dài 1200m phục vụ cho lò luyện than cốc và 50.000m2 nhà xưởng làm kho chứa nguyên liệu bán thành phẩm và thành phẩm. Khối lượng kết cấu thép gần 2.000 tấn.

bottom of page