top of page

Khu Liên Hợp Gang Thép Hòa Phát - Kinh Môn - Hải Dương

Chủ đầu tư:Tập Đoàn Hòa Phát.
Đây là dự án có quy mô rất lớn về tất cả các phương diện, đòi hỏi nhà thầu phải có trang thiết bị hiện đại, đổng bộ, quản lý kỹ thuật chặt chẽ và nhiều kinh nghiệm.

bottom of page