top of page

Công trình Zeon - VSip Hải Phòng.

Công trình Zeon - VSip Hải Phòng.
Chủ đầu tư: Công ty Zeon Nhật Bàn
Diện tích nhà xưởng gần 20.000m2. Nhà có cầu trục, một mái nhịp ngang 60m, cổng trời dạng một gian ngang nhà.

bottom of page